• Med Donald Trump som president er USAs rolle i den globale økonomien preget av proteksjonisme.

Leder: Trumps uberegnelige proteksjonisme

Donald Trumps økonomiske proteksjonisme og eskalerende konflikt med Kina gir seg stadig nye utslag. Nå er det Canada og Mexico som plutselig får endrede rammebetingelser - igjen.