Hvis det ikke finnes nok arbeidsoppgaver for kommuneansatte i krisen, kan og bør ikke permitteringer utelukkes. Økonomidirektør Terje Fjellvang i Kristiansand kommune sier det ikke foreligger noe konkrete planer nå, men bekrefter at tanken er luftet blant andre kommuner. Hvis det ikke finnes nok arbeidsoppgaver for kommuneansatte i krisen, kan og bør ikke permitteringer utelukkes. Økonomidirektør Terje Fjellvang i Kristiansand kommune sier det ikke foreligger noe konkrete planer nå, men bekrefter at tanken er luftet blant andre kommuner. Foto: Kjartan Bjelland

Kommunen er også en arbeidsgiver i krise