• Til grunn for de private barnevernselskapenes fremvekst, ligger triste realiteter.

Leder: Barnevern som butikk

Barnevern er blitt «big business» for private aktører. Da er det også på sin plass at det offentlige, som kjøper tjenestene, følger nøye med på kvaliteten som leveres.