• Lagmannsholmen skal ifølge bystyrets vedtak nå frigjøres til byutviklingsformål. FOTO: Bjorvand, Jim Rune

Leder: Et historisk vedtak – hva nå?

Havnesaken er – foreløpig – avgjort, etter mer enn 20 års debatt. Nå blir utfordringen å begrense ulempene for mennesker og miljø ved Kongsgård/Vige og å utnytte Lagmannsholmen på best mulig måte.