• Direktør på UiA, Seunn Smith-Tønnessen, og personal- og organisasjonsdirektør Bernt Jørgen Stray, har fortsatt en vei å gå for å få bukt med trakassering og mobbing. FOTO: Bjelland, Kjartan

UiA må trappe opp kampen mot trakassering

Overraskende funn om seksuell trakassering ved Universitetet i Agder kan vitne om at forebyggingen og håndteringen må trappes opp. Funnene er fra det siste året.