Utdannelse er verktøy mot ekstremisme

Historielæreren Samuel Paty ble regelrett henrettet for å ha vist frem Muhammed-karikaturer i undervisningen. Det er viktig at terroren ikke skremmer lærerstanden eller knebler undervisningen. Foto NTB