• Han var egentlig imot, men Nils Olav Larsen var lojal mot partiet og stemte for etablering av Oasens grunnskole da kommunestyret behandlet saken i 2017. FOTO: Uleberg, Odd Inge

Skolekamp i Vennesla

Når Oasen skole starter opp i Vennesla, vil det etter alt å dømme gå utover de eksisterende offentlige skolene. Det er det politiske flertallets ansvar.