Nå er det et politisk initiativ for å få kartlagt alvorlig omsorgssvikt, lovbrudd og manglende rutiner i omsorgssektoren i Kristiansand, etter flere artikler i Fvn. Det haster med handling.  Nå er det et politisk initiativ for å få kartlagt alvorlig omsorgssvikt, lovbrudd og manglende rutiner i omsorgssektoren i Kristiansand, etter flere artikler i Fvn. Det haster med handling. Foto: Mariel Simone Bentzrud

Må ryddes i omsorgssektoren