• Ved dagens kommunestyre- og fylkestingsvalg har 4,2 millioner innbyggere i Norge stemmerett, det er flere enn ved noe tidligere valg. FOTO: NTB Scanpix

Godt valg!

I dag har vi alle et ansvar for å bidra til å opprettholde og videreutvikle folkestyret.