Jo mer ressurssterke foreldrene er, desto større er sannsynligheten for at barna deltar i organiserte fritidsaktiviteter, viser en studie. Jo mer ressurssterke foreldrene er, desto større er sannsynligheten for at barna deltar i organiserte fritidsaktiviteter, viser en studie. Foto: NTB (Illustrasjonsfoto)

Når ulikheter ikke jevnes ut