• Kristiansand ble upopulære i resten av Agder da tilbød gratis busskort til studenter som meldte flytting til kommunen. Nå har de snudd. FOTO: Kjartan Bjelland

Klok snuoperasjon om busskort

Det er etterpåklokskap, men det er klokskap. Kristiansand vil ikke lenger lokke studenter fra Agder-regionen til å melde flytting til kommunen ved å tilby gratis busskort.