• Ny riksvei 9 skal gå på oversiden av den nåværende traseen ved Besteland. FOTO: Samuelsen, Kjetil

Leder: Viktig gul stripe til Hovden

De borgerlige partiene på Sørlandet har et særlig ansvar for at det kommer penger til fortsatt utbygging av riksveien gjennom Setesdal.