• F.v. Torjus Åkre og Ernst Rosseland fra forskningsavdelingen ved Glencore Nikkelverk, t.h. prosjektleder Ådne Prestø Lie. FOTO: Jacob Buchard (arkiv)

Leder: Livskraftige nabobedrifter

To veldig forskjellige, men viktige nabo-industribedrifter går godt og investerer tungt. Vi gleder oss med Glencore Nikkelverk og Hennig-Olsen Is.