• I mars samlet Avfall Sør inn rundt 50 tonn plast. FOTO: Lars Pedersen

Leder: Gledelig innsamling - men ikke nok

Det er positivt at to av tre i Kristiansandsregionen sorterer plast. Men Avfall Sør bør også gi beboere en egen dunk, slik at enda flere vil bruke tilbudet.