Polititjenestemenn bør ha en naturlig rett på en solid yrkesskadeerstatning. Vi som samfunn skal ta godt vare på dem som skal beskytte oss. Polititjenestemenn bør ha en naturlig rett på en solid yrkesskadeerstatning. Vi som samfunn skal ta godt vare på dem som skal beskytte oss. Foto: Kjartan Bjelland

leder: Politiet trenger bedre sikkerhet