• Hvilke valg man tar for sin innskuddspensjonskonto kan få stor betydning for privatøkonomien i «de gylne årene».

Pensjon og bevisste valg

Med innskuddspensjon følger et egenansvar for forvaltning av oppsparte midler. Da gjelder det å ta bevisste valg.