• En ny rapport fra Statens Helsetilsyn viser at barnevernet kan bli bedre på mye. FOTO: Scanpix

Leder: Barnevernet må styrkes

En ny rapport om barnevernstjenestene i Norge peker på alvorlige feil og mangler. Men den slår fast en viktig ting: Barnevernet griper ikke inn uten grunn.