• Både folketrygd og tjenestepensjon strammes inn. Vil vi ha økonomisk romslige år som pensjonister, må vi spare på forhånd.

Leder: Pensjon og sparing

Når det vanker mindre pensjon fra folketrygd og arbeidsgiver, må hver og en av oss ta et større ansvar for egen levestandard i «de gylne årene».