• Bildt er fra et tidligere styremøte i Cultiva. Fra venstre Ansgar Gabrielsen (styreleder), Erling Valvik (direktør) og Torbjørn Urfjell (styremedlem). FOTO: Kjartan Bjelland

«Uakseptabel sluttavtale»

Det Cultiva-styret som inngikk sluttavtalen med Erling Valvik, har opptrådt kritikkverdig.