• Barn leker i Al Hol-leiren i Syria. FOTO: NTB Scanpix

Barna i Al Hol

Utenriksministeren mener Norge ikke har ansvar for norske barn i Al Hol-leiren etter barnekonvensjonen. Det er en snever, juridisk fortolkning. Humanitært og politisk har Norge et klart ansvar for dem.