Stortinget tåler ikke å miste tilliten

Daværende stortingspresident Eva Kristin Hansen møtte sammen med første visepresident Svein Harberg pressen i slutten av november, før hun trakk seg. Nå får Harberg en viktig rolle i Stortingets arbeid med å rydde opp. Foto: NTB