• Takket være god miljøpolitikk går utslippene for biltrafikken ned i Kristiansand, men det totale utslippet går opp. FOTO: Reidar Kollstad

Miljøpolitikk virker, men den må brukes

Det er gode nyheter at utslippene fra biltrafikken i Kristiansand går ned, men totalt øker utslippene. Miljøpolitikk har virket på bil, nå må det virke på andre felt. Gulrot og pisk.