• Økende oljepris gir økt aktivitet.

Leder: Høyere oljepris, uvanlig kronekurs

Politisk spill har sendt oljeprisen oppover. Det uvanlig er at kursen på norske kroner ikke har fulgt etter.