• Trond Haugemoen, leder for Politiets fellesforbund Agder, er bekymret for harde prioriteringer i politiarbeidet. Den bekymringen er det grunn til å ta på alvor. FOTO: Jacob Buchard

Hvor går tålegrensen?

Ansatte i Agder-politiet har fått beskjed om å gjøre harde prioriteringer i saker som gjelder vinning, vold og narkotika. Det reiser et stort spørsmål om hvor mye kriminalitet vi som samfunn må tåle.