Regjeringen vil gjøre seks landskapsvernområder om til nasjonalpark, altså gi dem et enda sterkere vern. På Sørlandet vil det gjelde skjærgården Oksøy-Ryvingen, Flekkefjord og Listastrendene. Bildet er fra Raet Nasjonalpark på Tromøya.  Regjeringen vil gjøre seks landskapsvernområder om til nasjonalpark, altså gi dem et enda sterkere vern. På Sørlandet vil det gjelde skjærgården Oksøy-Ryvingen, Flekkefjord og Listastrendene. Bildet er fra Raet Nasjonalpark på Tromøya. Foto: Øyvind Berg

Sterk beskyttelse av natur