Idretten opplever flere henvendelser om seksuell trakassering og og overgrep, og man frykter mørketall. Nå skjerper Agder Idrettskrets arbeidet for å trygge barn og unge. Idretten opplever flere henvendelser om seksuell trakassering og og overgrep, og man frykter mørketall. Nå skjerper Agder Idrettskrets arbeidet for å trygge barn og unge. Foto: Ørn E. Borgen

Idretten må skape trygghet