Ordfører Nils Olav Larsen (KrF) og hans kolleger i kommunestyret står foran vanskelige diskusjoner når de skal ta stilling til rådmannens forslag om å legge ned to skoler og en barnehage. Ordfører Nils Olav Larsen (KrF) og hans kolleger i kommunestyret står foran vanskelige diskusjoner når de skal ta stilling til rådmannens forslag om å legge ned to skoler og en barnehage. Foto: Jacob Buchard

Dristig skoleforslag i Vennesla