Nye tall viser at studenters psykiske helse har blitt betydelig forverret under koronakrisen. Det haster med mer støtte for å forebygge langvarige følger. Nye tall viser at studenters psykiske helse har blitt betydelig forverret under koronakrisen. Det haster med mer støtte for å forebygge langvarige følger. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Alarmerende tall om studenter