• Frps Stian Storbukås på dagens (nedre) bro over Otra i Kristiansand. FOTO: Bjelland, Kjartan

Ikke skrot byvekstavtalen

Det er bra å se med kritisk blikk på dyre samferdselsprosjekter. Men det bør ikke gå utover framtidsrettede trafikkløsninger.