• Dagens legevakt i Søgne og Songdalen holder til på hhv. Tangvall (bildet) og på Nodeland. FOTO: Arkiv

Bevar legevakten i Søgne og Songdalen

Det ville vært den dårligst tenkelige starten for den nye storkommunen å legge ned legevakttjenesten i Søgne og Songdalen.