• Svensker har karensdag ,og dansker har lave utbetalinger ved sykdom. Det er grunn til å tro at det påvirker det korte sykefraværet. FOTO: Scanpix

Leder: Syke nordmenn

Forskere finner ingen forklaring på hvorfor norske arbeidstagere er så mye mer syke enn svensker og dansker. Annet enn sykelønnsordningen.