• Dawit (6) og Mathias (6) (foran på bildet) og Mulu Haile (f.v.), Fatuma Busra, Ekram (9) og Azeb Wolday sammen med Monica Strandmyr fra Refugees Welcome to Norway. FOTO: Roald Ankersen

Leder: Handlekraftige politikere

Formannskapet i Kristiansand skal ha ros for å ha vist handlekraft og humanisme, når de nå lar tre kvinner og deres barn få bli i Kristiansand.