Bildet er fra 2016, men også i år deltar Node med en stor stand på oljemessa i Stavanger. Der profilerer en rekke av medlemsbedriftene seg. Bildet er fra 2016, men også i år deltar Node med en stor stand på oljemessa i Stavanger. Der profilerer en rekke av medlemsbedriftene seg.

Leder: Mer fornybarfokus på oljemessa

Høyere oljepris og utbygging av Johan Sverdrup-feltet skaper ny optimisme i oljenæringen. Vi er minst like opptatt av den beslektede og helt nødvendige fornybarsatsingen.