• FOTO: Jacob Buchard

Leder: Riktige språkkrav

Grunnleggende ferdigheter i norsk språk er helt avgjørende for god integrering. Derfor går regjeringen i riktig retning når den nå vil stille strengere krav til både innvandrere og kommuner på dette området.