• Bildet er fra Rosa Sløyfe-løp i Kristiansand. Brystkreft-saken trenger fokus, alle senskadene de kreftrammede opplever har ikke vært godt nok kjent. FOTO: Myklebust, Eva

Leder: Kreftfri, men ikke frisk

Rosa Sløyfe aksjonen setter søkelys på brystkreft og er nyttig påminner om en sykdom mange rammes av. Også etter at de egentlig er definert som friske.