• Følelsene er sterke i debatten om vindkraft. Bildet er fra vindparken på Lista. FOTO: Arkiv

Ikke gi kommunene vindkraft-veto

Motstanden mot vindkraft på land ser ut til å øke. Men det blir feil å gi kommunene vetorett.