• Åpen folkekirke får mange en vektig stemme når Kirken skal meisle ut retning og finne sin plass i det moderne samfunnet. Det kan bety en en varmere og rausere kirke. FOTO: Bjelland, Kjartan

En varm kirke

Åpen folkekirke har fått klart flest stemmer ved kirkevalget både nasjonalt og i Agder og Telemark bispedømme. Det kan at utviklingen mot en rausere og mer moderne kirke fortsetter. Det trenger vi.