Viktig kulturpakke – men ikke nok

Regjeringens kulturpakke er et viktig løft. Men den er ikke tilstrekkelig og bør følges av flere krisetiltak.

Publisert: Publisert:

Abid Raja (V) har på vegne av regjeringen presentert en krisepakke for kultur og idrett på til sammen 900 millioner kroner. Foto: NTB Scanpix

Leder

  • Fædrelandsvennen
Du leser nå en leder. Den uttrykker Fædrelandsvennens mening. Avisens reportasjevirksomhet er uavhengig av hva som menes på lederplass. Du kan sende inn din mening på fvn.no/dinmening.

Krisepakken som kulturminister Abid Raja( V) presenterte onsdag er på 900 millioner kroner; 600 millioner til idretten og 300 millioner til kulturlivet. Hensikten er å kompensere for den krisen som fører til bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.

Selv om pakken inneholder mange viktige elementer, er det også viktige mangler.

I en pressemelding sa Abid Raja at «Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak». Han lovet også å fortsette «å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak».

Det siste er bra. For selv om pakken inneholder mange viktige elementer, er det også viktige mangler. Kompensasjonsordningen i krisepakken omfatter ikke hele verdikjeden, i denne omgang bare arrangører. Men private arrangører som får mer enn 50 prosent av sin finansiering fra det offentlige, får ikke kompensasjon. Ei heller arrangementer med færre enn 50 deltakere.

Det er åpenbart at staten ikke har mulighet til å dekke alt for alle. Grenser må trekkes. NAV vil dessuten i noen grad hjelpe selvstendig næringsdrivende og frilansere i kulturfeltet. Men når det først presenteres en krisepakke av denne typen, er det underlig å utelate kategorier som underleverandører og ulike oppdragstakere. Det er også lite logikk i at arrangører som får noe støtte fra kommuner eller fylker, ikke skal kompenseres. De er jo også avhengige av billettsalg. Mange festivaler kan være eksempler på det.

En stor styrke ved de ulike krisepakkene som har vært presentert de siste dagene og ukene, er at et bredt flertall har stilt seg bak dem. Det gir de enkelte sektorene større forutsigbarhet og det gir de konkrete tiltakene stor legitimitet i befolkningen. Kulturfeltet bør ikke være noe unntak i så måte. Regjeringen bør ved neste anledning strekke seg lenger for å samle støtte fra ikke bare Frp, men også resten av opposisjonen.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Fædrelandsvennen mener
  2. Webview
  3. Koronaviruset