Kristiansand kommune er av tingretten dømt til å betale erstatning på 1,5 millioner kroner for svikt i barnevernstjenesten. Dommen er ikke rettskraftig. Kristiansand kommune er av tingretten dømt til å betale erstatning på 1,5 millioner kroner for svikt i barnevernstjenesten. Dommen er ikke rettskraftig. Foto: Tone Sandberg

Barnevernstjenesten for retten