• Kvinner og unge politikere er ikke godt nok representert i det nye bystyret i Kristiansand. Det er et demokratisk problem. Ap-politikerne Jannike Arnesen (t.v.) og Mona Dia er med rette skuffet. FOTO: Kjartan Bjelland

Kvinne­under­skudd er demo­kratisk under­skudd

I det nye bystyret i Kristiansand er det 71 representanter: 29 kvinner og 42 menn. Kvinner er ikke godt nok representert. Det blir et demokratisk underskudd.