• Kristiansand sett ovenfra, Fiskebrygga i forgrunnen. FOTO: Kjartan Bjelland

Nødvendig utvikling i Kristiansand

Mange som i andre sammenhenger kaller seg radikale, fremstår i byutviklingsspørsmål som de mest konservative.