• Lønnsforskjellene har økt betydelig de siste par tiårene i Norge. FOTO: NTB scanpix

Leder: Kamp mot økende forskjeller

Det er bred enighet i Norge om at små forskjeller er en viktig verdi. Derfor bør det også være bred enighet om at økende forskjeller må bekjempes.