• Politikerne diskuterer nå om bomstasjoner bør erstattes av veiprising, hvor man må betale for hver kjørte kilometer. FOTO: Arkiv

Leder: Høy pris for veiprising

Forslaget om å erstatte bomstasjoner med veiprising er interessant. Men reiser tunge problemstillinger knyttet til personvern.