Norges ansvar for IS-kvinner

Norske myndigheter har ikke noe moralsk ansvar for de norske IS-kvinnene. Men fire barn med norske mødre lever under forferdelige forhold, og det er ikke riktig at verdenssamfunnet overlater dette til kurdiske myndigheter. Foto: Ali Hashisho / X01161