Sårbare barn i utrygge hjem

Myndighetene står i disse dager overfor mange vanskelige avveininger. Når konkrete tiltak vurderes for å hindre spredning av krononaviruset, bør også hensynet til barn som utsettes for omsorgssvikt veie tungt.

Publisert: Publisert:

Myndighetene bør fokusere mer på barn som lever i utrygge hjem når konkrete koronatiltak vurderes. Foto: NTB Scanpix

Leder

  • Fædrelandsvennen
Du leser nå en leder. Den uttrykker Fædrelandsvennens mening. Avisens reportasjevirksomhet er uavhengig av hva som menes på lederplass. Du kan sende inn din mening på fvn.no/dinmening.

De aller fleste ser ut til å være enige om at det var rett å stenge ned viktige samfunnsinstitusjoner som blant annet barnehager og skoler for å begrense smitten av koronaviruset. Men dette kan også ha utilsiktede konsekvenser, særlig for barn som opplever en utrygg hjemmesituasjon, kanskje til og med overgrep fra nære omsorgspersoner.

Onsdag meldte Dagsavisen at Barneombudet frykter økt omsorgssvikt i ulike former. Konkret er den bekymringen knyttet til at landets 41 familievernkontorer ble stengt på grunn av koronautbruddet. Det var før helgen at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) bestemte at all aktivitet er stoppet av smittevernhensyn fram til 26. mars.

Barn som opplever utrygge hjem, opplever ofte barnehager og skoler som fristeder.

Dette rammer mange. Hvert år får anslagsvis 150.000 barn – og voksne – hjelp av familieverntjenesten i kommunene. Tilbudene inkluderer blant annet sinnemestring, parterapi, familieterapi, foreldreveiledning og samtaletilbud for barn. Barneombud Inga Bejer Engh sier til Dagsavisen at «Situasjonen vi nå befinner oss i kan også slite på familier som i utgangspunktet takler hverdagen bra, men dette er spesielt utfordrende for familier som i utgangspunktet sliter».

Dette er en viktig bekymring og relevant problemstilling, som også favner enda bredere enn familieverntjenestene. Barn som opplever utrygge hjem, opplever ofte barnehager og skoler som fristeder. Det er dessverre god grunn til å frykte at mange av disse nå sliter.

Samtidig har kommunene gitt dispensasjoner i enkelttilfeller, slik at foreldre og foresatte som har kritisk viktige jobber kan sende barna til barnehage eller skoler. Kommunene bør også vurdere slike dispensasjoner opp mot behovene til barn som opplever utrygghet på hjemmebane. I praksis vil det trolig være krevende å ha en tilnærmet god oversikt over hjem dette gjelder. Men i en slik situasjon vil det være viktig med kommunikasjon med andre aktører som for eksempel barnevern.

Barn som sliter bør være en viktig del av diskusjonene i dagene fremover.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Fædrelandsvennen mener
  2. Webview
  3. Koronaviruset