Sårbare barn i utrygge hjem

Myndighetene står i disse dager overfor mange vanskelige avveininger. Når konkrete tiltak vurderes for å hindre spredning av krononaviruset, bør også hensynet til barn som utsettes for omsorgssvikt veie tungt.

Les hele saken med abonnement