• Finanstilsynet foreslår å gjøre det vanskeligere å få boliglån. FOTO: Bjelland, Kjartan

For strenge utlånsregler

Det er riktig med nasjonale begrensninger på hvor store boliglån kunder kan få. Men Finanstilsynets nye forslag er urimelige.