• Det er viktig for hele regionen at utbedringene av Gartnerløkka ikke sinkes og at man ikke mister plassen i køen for statlige bevilgninger.

Gartnerløkka må ikke sinkes

Det kan være en ny gjennomgang av prosjektet på Gartnerløkka kan redusere kostnadene på prosjektet. Men det er alvorlig hvis dette sinker arbeidet og dermed risiko for at statlige bevilgninger faller bort.