• Børsen i New York og andre, viktige finanssentra preges av tiltagende frykt for nedgangstider.

Leder: Økende finansuro

Etter en urolig høst har frykten festet enda sterkere grep på verdens finansmarkeder nå i juledagene.