• En rapprt fra i vår viste at det er grupper med gutter som dominerer negativt i Kvadraturen, Lund og Grim. FOTO: Arkiv

Leder: Voldsutviklingen må snus

Både politi, skoler og forebyggende enheter tar tak i voldsutviklingen blant ungdom i Kristiansand, og er optimistiske. Det er bra - vi må ha en trygg by.