Barn trenger barn for stimulans og utvikling. En nesten førti dager lang stengning gjorde gjensynsgleden stor mange steder. Barn trenger barn for stimulans og utvikling. En nesten førti dager lang stengning gjorde gjensynsgleden stor mange steder. Foto: Kristin Ellefsen

Viktig med tilbud til barn og unge